Over vogels

Dit speciale gedeelte van de website gaat over algemene bronnen van ornithologische informatie op internet. De voortschrijdende digitalisering heeft een schat aan bibliografisch en, zij het nog in mindere mate, grafisch materiaal binnen handbereik gebracht. Het klassieke bibliotheek- en archiefwerk behoort nog lang niet tot het verleden, maar het onderzoekswerk is de afgelopen tien jaar door de ontwikkelingen wel sterk van karakter veranderd en in sommige opzichten ook vereenvoudigd. Dit deel van de website beoogt informatie te geven over ornithologische bronnen van informatie die:

  • Thuis vanachter de PC kunnen worden geraadpleegd.
  • Verwijzingen bieden naar waar zich materiaal bevindt.

Teksten

In de vorm van boeken en tijdschriften

Foto & film

Grafisch bronnenmateriaal

Overig

Vooral verwijzingen naar archiefmateriaal